You are hereSeminář studentského týmu Virtuální instrumentace

Seminář studentského týmu Virtuální instrumentace


Dne 6. 9. 2011 proběhlo setkání studentského týmu Virtuální instrumentace, na kterém studenti prezentovali současný stav svých prací. Úkolem setkání je také společná diskuze nad jednotlivými pracemi s návrhy dalších postupů.

 1. Mgr. Jakub Navařík (1. ročník doktorského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Inovace Mössbauerova spektrometru
  Student informoval o konstrukci modulů pro MS, které v současné době vyvíjí a inovuje ve spolupráci s Mgr. Petrem Novákem. Jedná se zejména o detektor záření gama s vysokou integrací elektroniky pro prototyp nového Mössbauerova spektrometru (MS). Dílčí části spektrometru budou testovány VI aplikacemi v LabVIEW.
 2. Mgr. Petr Novák (1. ročník doktorského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Mössbauerův spektrometr
  Student informoval o konstrukci modulů pro MS, které v současné době vyvíjí a inovuje ve spolupráci s Mgr. Jakubem Navaříkem. Jedná se zejména o řídicí člen pro pohybové zařízení MS a jeho testování pomocí VI. Dalším bodem bylo představení začátku práce v oblasti zpracování signálu z detektoru pomocí VI technik, které budou nosným prvkem ve studentově další práci.
 3. Lukáš Kouřil (3. ročník bakalářského studia oboru Přístrojová fyzika)
  Téma práce: Řízení programovatelného napájecího zdroje – aplikační testy rozhraní RS-232, USB, GPIB a LXI
  Student informoval o vývoji aplikace pro řízení programovatelného zdroje s popisem jeho funkcí a způsobem komunikace. Byly prezentovány části kódu vytvořené aplikace pro komunikaci přes rozhraní USB s plánem další optimalizace kódu a přizpůsobení pro další programová rozhraní.
 4. Bc. Vladislav Janák (2. ročník navazujícího magisterského studia oboru Nanotechnologie)
  Téma práce: Identifikace dynamických systémů v LabVIEW
  Student informoval o vývoji aplikace pro simulaci, analýzu a návrh konstrukce pohybových systémů pro MS s využitím programového balíčku System Identification Toolkit. Byly prezentovány výsledky simulace na signálových filtrech a výpočetních modelech pohybových zařízeních s komentáři k použitým funkcím z balíčku SIT.
 5. Pavel Kohout (3. ročník bakalářského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Analýza a minimalizace mrtvé doby Mössbauerových spektrometrů
  Student informoval o postupu prací při analýze a vyhodnocování dat v MS s ohledem na rychlost měření. Práce se zaměřuje na nastavení zpracování signálu z detektoru, použité frekvence pohybu zářiče a také výslednou kvalitu spekter.

Na této první schůzce došlo k seznámení se s obsahy jednotlivých prací a byl stanoven další postup řešení. Na další schůzce budou prezentovány pokroky ve vývoji.