You are hereDruhý seminář studentského týmu Virtuální instrumentace

Druhý seminář studentského týmu Virtuální instrumentace


Dne 8. 11. 2011 proběhlo druhé setkání studentského týmu Virtuální instrumentace, na kterém studenti prezentovali současný stav svých prací s ohledem na obsah prezentací z prvního setkání.
Úkolem setkání je také společná diskuze nad jednotlivými pracemi s návrhy dalších postupů.

 1. Mgr. Jakub Navařík (1. ročník doktorského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Inovace Mössbauerova spektrometru
  Byl vytvořen funkční prototyp detektoru záření gama s vysokou integrací elektroniky pro nový Mössbauerovův spektrometr (MS) a provedeny jeho testy měřením MCA spekter
 2. Mgr. Petr Novák (1. ročník doktorského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Mössbauerův spektrometr
  Byl vytvořen řídicí člen pro pohybové zařízení MS, nyní se testuje. Student pokračuje prací v oblasti zpracování signálu z detektoru pomocí VI technik, které budou nosným prvkem ve studentově další práci.
 3. Lukáš Kouřil (3. ročník bakalářského studia oboru Přístrojová fyzika)
  Téma práce: Řízení programovatelného napájecího zdroje – aplikační testy rozhraní RS-232, USB, GPIB a LXI
  Byly provedeny testovací měření v rychlosti komunikace se zdrojem přes různá rozhraní, proběhla první optimalizace kódu.
 4. Pavel Kohout (3. ročník bakalářského studia oboru Aplikovaná fyzika)
  Téma práce: Analýza a minimalizace mrtvé doby Mössbauerových spektrometrů
  Probíhá sběr dat pro konečné vyhodnocování - měření spekter s různými parametry zpracování signálu z detektoru. V testovacím spektrometru byl vyměněn detektor.

Závěr

Na této druhé schůzce došlo informování postupu práce jednotlivých studentů a byl stanoven další postup řešení. Na další schůzce budou prezentovány pokroky ve vývoji.