You are herePředstavení portálu Euraxess Jobs

Představení portálu Euraxess Jobs


By myska - Posted on 12 Květen 2011

Mezinárodní portál Euraxess Jobs slouží k zadávání a vyhledávání pracovních pozic ve vědě a výzkumu. Kromě toho poskytuje informace zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům.

Záměrem portálu Euraxess.cz je poskytnout informace zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům při jejich cestě do České republiky a během jejich pobytu v ní a odkázat je  na pracoviště  EURAXESS center, v nichž jim pracovníci poradí a pomohou. Portál obsahuje všechny potřebné informace pro výzkumné pracovníky přicházející do České republiky – popisuje vstupní a vízové podmínky, daňový systém, systém sociálního zabezpečení a přibližuje každodenní život v České republice. Současně shrnuje i podmínky pro výjezd ze země.

 „ Nebylo úplně jednoduché zvyknout si na život v České republice, ale hodně mi pomohlo EURAXESS centrum Praha, které pořádá kurzy češtiny a pomáhá s nejrůznějšími záležitostmi, jako jsou víza nebo každodenní život v České republice,“ říká Hubert Chapuis z Francie. Ten je v současné době členem výzkumného týmu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Portál kromě toho také nabízí přehled volných pracovních míst ve vědě a výzkumu v České republice a je propojen s evropským portálem nabízejícím pracovní pozice 38 zemí. Volné pracovní pozice zde zveřejňují výzkumné instituce, vysoké školy i soukromé společnosti. Součástí portálu je i sekce týkající se stipendií a grantů, tedy nástrojů k financování výzkumu a pobytu vědce v cizí zemi. Všechny poskytované služby jsou bezplatné.

 Euraxess.cz je součástí evropské sítě portálů EURAXESS. Všechny národní portály svým vzhledem
a strukturou odkazují na centrální portál EURAXESS (ec.europa.eu/Euraxess), s nímž jsou propojeny. Na tomto portálu je zveřejněno více než 800 aktuálních pracovních nabídek ve vědě a výzkumu pocházejících ze všech členských států sítě EURAXESS. „V současné době je online 33 národních portálů, které mají stejnou grafickou podobu pro lepší orientaci každého návštěvníka stránek. Fakt, že jsou propojeny s evropským portálem, umožňuje zemím nahlédnout do všech volných publikovaných pracovních pozic ve vědě a výzkumu,“ říká Mgr. Viktória Bodnárová, koordinátorka sítě EURAXESS v České republice.

  EURAXESS je celoevropská síť iniciovaná Evropskou komisí. EURAXESS Česká republika má dvě servisní centra a osm regionálních kontaktních míst v různých výzkumných institucích a univerzitách v České republice, na něž se výzkumní pracovníci mohou obracet se svými dotazy.

  Více informací: Viktória Bodnárová, +420 739 329 857,

bodnarova@ssc.cas.cz

http://www.euraxess.cz/

http://ec.europa.eu/euraxess/