You are hereZáklady nanotechnologií 2

Základy nanotechnologií 2


Předmět: Základy nanotechnologií 2

Katedra/Zkratka: KEF/ZANA2

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Tento předmět navazuje na předmět Fyzikální základy nanotechnologií 1. Zaměřen na aplikace nanotechnologií.

Přehled látky:
- Fyzikální jevy v nanosvětě; Mechanické vlastnosti nanostruktur; Elektrické vlastnosti nanostruktur; - Optické vlastnosti nanostrukturních materiálů, nanopigmenty; Nanomateriály pro uchování energie, palivové články; Nanokrystalické oxidy kovů jako plynové senzory; Nanomateriály ve fotoelektrochemických aplikacích - Nanoelektronika; Polovodičové nanočástice; Využití uhlíkových nanostruktur; Nanočásticová architektura - Biomagnetické a magnetické separační a purifikační procesy s využitím nanočástic; Využití nanomateriálů v medicíně. Kontrastní látky pro MRI. Detoxikační procesy. - Využití magnetických nanočástic v léčbě nádorových onemocnění (hypertermie). Antimikrobiální účinky nanočástic. Magnetické nosiče; Zdravotní, ekologické a sociální dopady nanotechnologií.

PřednáškaPřednáška (PDF 13 MiB)

Otázky

 1. Základní veličiny popisující magnetický stav atomu a látky, diamagnetismus, paramagnetismus, magnetické interakce, magnetická anizotropie, domény, magnetická hystereze, základní magneticky uspořádané režimy: feromagnetismus, antiferomagnetismus, ferimagnetismus
 2. Magnetické jevy v nanosvětě: jednodoménovost, superparamagnetismus, spinové sklánění, kolektivní magnetické excitace, magnetické mezičásticové interakce, povrchové jevy.
 3. Měření magnetických vlastností (nano)materiálů, magnetometry.
 4. Aplikace nanomateriálů v medicíně: architektura komplexů pro využití v medicíně, MRI, fluorescenční zobrazení, značení a separace buněk, cílený transport léčiv, hypertermie
 5. Environmentální aplikace nanomateriálů, čištění životního prostředí, různé technologie čištění podzemních, pozemních a pitných vod.
 6. Nanomateriály pro uchování elektrické energie, solární články pro přímé štěpení vody, magnetická záznamová média.
 7. Aerogely, dendrimery, supramolekuly, biologické nanostruktury, blokové kopolymery
 8. Manipulace s nanosystémy
 9. Soft-litografické techniky, dvoufotonová polymerizace
 10. Problémy současné elektroniky a nanoelektronika
 11. Mikrosystémové technologie