You are hereZáklady nanotechnologií 1

Základy nanotechnologií 1


Předmět: Základy nanotechnologií 1

Katedra/Zkratka: KEF/ZANA1

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy nanomateriálů a nanostruktur, jejich fyzikálními způsoby přípravy a metodami analýzy jejich vlastností. Dále jsou studenti seznámeni s různými aplikacemi nanomateriálů a nanostruktur.

Přehled látky:
- Definice a základní vlastnosti nanočástic; Fulereny, fulerity, fuleridy; Ferofluidy a koloidní krystaly; Nanodráty; Nanotrubičky; Grafeny - Metody syntézy nanomateriálů: sol-gel metody, sonochemické syntézy, mechanochemické syntézy, prekurzorové metody, kondenzace z plynné fáze, metody přípravy koloidních nanočástic. Řízení velikostní distribuce a morfologie částic, stabilizace - Aplikace nanočástic - katalýza, optické a magnetické vlastnosti, bioaplikace - Fyzikální techniky tvorby nanostruktur: litografie světelná, elektronová, rentgenová, iontové a atomové svazky, nanočásticová litografie, techniky založené na mikroskopii skenující sondou, laserová ablace, mikrokontaktní tisk, LIGA. - Samouspořádání: tvorba vrstev a jejich aplikace. - Zobrazovací techniky pro charakterizaci nanostruktur: elektronová mikroskopie (SEM, HR TEM, nanotomografie), mikroskopie skenující sondou (AFM, MFM, SNOM), tomografie atomární sondou. - Techniky pro charakterizaci velikosti nanostruktur: aplikace zobrazovacích technik, využití rozptylu světla, rentgenové difrakce, Mössbauerovy spektroskopie, specifické plochy povrchu. - Měření vlastností nanostruktur: charakterizace struktury pomocí rentgenové difrakce a Mössbauerovy spektroskopie, využití IČ, UV a elektronové spektroskopie, měření elektrických a magnetických vlastností.

PřednáškaPřednáška (PDF 9,5 MiB)

Průběh zkoušky

Student si vytáhne jednu otázku.

Vybraná literatura

  • Bhushan, B.: Springer Handbook of Nanotechnology, Springer
  • Di Ventra, M.: Introduction to Nanoscale Science and Technology
  • Dupas, C., Houdy, P., Lahmani, M.: Nanoscience, Springer
  • Murty, BS, Shankar, P., Raj B., Rath, BB, Murday, J.: Textbook of

    Nanoscience and Nanotechnology, Springer

  • Prnka, T., Šperlink, K.: Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína

  • Hošek, J.: Úvod do nanotechnologie, ČVUT