You are hereSeminář z aplikace nanotechnologií

Seminář z aplikace nanotechnologií


Předmět: Seminář z aplikace nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/BSAN

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Aktuální témata nanotechnologií.

Přehled látky:
Aktuální témata nanotechnologií. Příklady témat: - Purifikace vod pomocí reduktivních technologií s využitím nanočásticového železa - Grafenové struktury - Fotokatalytické aplikace TiO2 - Magnetické ferrofluidní kapaliny

Průběh výuky

Seminář probíhá formou přednášek, které probíhají zpravidla v pátek v holickém nanocentru. Kolokvium bude uděleno za účast na přednáškách.