You are hereRozpis přednášek ZANAN/ZANAT

Rozpis přednášek ZANAN/ZANAT


Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: úterý 13.15–14.45 na učebně LP-5008

datum
téma
přednášející
22. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 1
Vůjtek
29. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 2
Vůjtek
6. 10.
Mikroskopické metody pro nanotechnologie
Kubínek
13. 10.
Struktura nanomateriálů – rentgenová difrakce
Kašlík
20. 10.
Fotonické nanostruktury
Soubusta
27. 10.
 Pevnolátková příprava nanočástic oxidů železa
Machala
3. 11.
Aplikace nanočástic v životním prostředí - zrušeno
Filip
10. 11.
Membrány, mikro a nanoporóvité materiály připravené s využitím svazků těžkých iontů
Mašláň
24. 11.
Nanolitografické techniky
Ingr
1. 12.
Aplikace nanotechnologií v medicíně
Poláková
8. 12.
Rizika nanotechnologií
Dědková
15. 12.
kolokvium
Vůjtek

Podmínky udělení kolokvia:

    • Minimální účast
      • 7 přednášek pro kategorii C,
      • 9 přednášek pro kategorie A, B,
    • úspěšné složení písemného testu.

Přednášky