You are hereRozpis přednášek ZANAN/ZANAT

Rozpis přednášek ZANAN/ZANAT


Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: úterý 13.15–14.45 na učebně LP-5006

datum
téma
přednášející
24. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 1
Vůjtek
1. 10.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 2
Vůjtek
8. 10.
Mikroskopické metody pro nanotechnologie
Kubínek
15. 10.
Struktura nanomateriálů – rentgenová difrakce
Kašlík
22. 10.
Fotonické nanostruktury
Soubusta
 zrušeno
Uhlíkové nanostruktury
Tuček
5. 11.
 Pevnolátková příprava nanočástic oxidů železa
Machala
12. 11.
Aplikace nanočástic v životním prostředí
Filip
19. 11.
Nanolitografické techniky
Ingr
26. 11.
Membrány, mikro a nanoporóvité materiály připravené s využitím svazků těžkých iontů
Mašláň
3. 12.
Aplikace nanotechnologií v medicíně
Poláková
10. 12.
Rizika nanotechnologií
Dědková
17. 12.
kolokvium
Vůjtek

Podmínky udělení kolokvia:

    • Minimální účast
      • 7 přednášek pro kategorii C,
      • 9 přednášek pro kategorie A, B,
    • úspěšné složení písemného testu.

Přednášky