You are hereRozpis přednášek ZANAN

Rozpis přednášek ZANAN


Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: pondělí 15.00–16.30 na učebně LP-1033

datum
téma
přednášející
17. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 1
Vůjtek
24. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 2
Vůjtek
1. 10.
Mikroskopické metody pro nanotechnologie
Kubínek
8. 10.
Struktura nanomateriálů – rentgenová difrakce
Kašlík
15. 10.
Fotonické nanostruktury
Soubusta
 22. 10.
Uhlíkové nanostruktury
Tuček
29. 10.
 Pevnolátková příprava nanočástic oxidů železa
Machala
5.11.
Aplikace nanočástic v životním prostředí
Filip
12. 11.
Aplikace nanotechnologií v medicíně
Poláková
19. 11.
Membrány, mikro a nanoporóvité materiály připravené s využitím svazků těžkých iontů
Mašláň
26. 11.
Nanolitografické techniky
Vůjtek
zrušeno
Rizika nanotechnologií
Kukutschová
10. 12.
kolokvium
Vůjtek

Podmínky udělení kolokvia:

    • Minimální účast
      • 7 přednášek pro kategorii C,
      • 9 přednášek pro kategorie A, B,
    • úspěšné složení písemného testu.

Přednášky