You are hereRozpis přednášek ZANAN

Rozpis přednášek ZANAN


Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: pátek 8.00–9.30 na učebně LP-3003

datum
téma
přednášející
22. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 1
Vůjtek
29. 9.
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 2
Vůjtek
6. 10.
Mikroskopické metody pro nanotechnologie
Kubínek
13. 10.
Struktura nanomateriálů – rentgenová difrakce
Kašlík
20. 10.
Uhlíkové nanostruktury
Tuček
 27. 10.
Fotonické nanostruktury
Soubusta
3. 11.
 Pevnolátková příprava nanočástic oxidů železa
Machala
přesunuto
Aplikace nanočástic v životním prostředí
Filip
24. 11.
Rizika nanotechnologií
Kukutschová
1. 12.
Aplikace nanotechnologií v medicíně
Poláková
8. 12.
Nanolitografické techniky
Vůjtek
15. 12.
kolokvium
Vůjtek

Podmínky udělení kolokvia:

    • Minimální účast
      • 7 přednášek pro kategorii C,
      • 9 přednášek pro kategorie A, B,
    • úspěšné složení písemného testu.