You are herePrůběh výuky BLP2

Průběh výuky BLP2


Laboratorní praxi ve výuce BLP2 absolvujete v termínu od 23. 4.-25. 5. v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.

Výstupem BLP2 je závěrečná zpráva, popisující vaše působení a případné dosažené výsledky, kterou zašlete ve formátu PDF do 22. 5. 2012 na adresu milan.vujtek@upol.cz. Zprávu pak budete ústně obhajovat formou přednášky s diskuzí 25. 5. od 9 hodin, zřejmě na učebně LP-4024. Doporučená délka prezentace je 15 minut.