You are herePrůběh výuky BLP1

Průběh výuky BLP1


By vujtek - Posted on 03 Leden 2011

Laboratorní praxi ve výuce BLP1 absolvujete v termínu od 18. 11. do 19. 12. 2014 v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.
Výstupem BLP1 je závěrečná zpráva, popisující vaše působení a případné dosažené výsledky, kterou zašlete ve formátu PDF do 16. 12. na adresu milan.vujtek@upol.cz. Zprávu pak budete ústně obhajovat formou přednášky s diskuzí 19. 12. od 9 hodin, zřejmě na učebně LP-4024. Doporučená délka prezentace je 15 minut.