You are hereProseminář z matematiky pro fyziky 1

Proseminář z matematiky pro fyziky 1


Předmět: Proseminář z matematiky pro fyziky 1

Katedra/Zkratka: SLO/SMF1

Rok: 2019 2020

Garant: 'RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.'

Anotace: Osvojit si základní znalosti matematické analýzy se zaměřením na aplikace pro fyziku.

Přehled látky:
1. Matematická logika, matematický jazyk. 2. Množiny, funkce. 3. Reálná čísla. 4. Komplexní čísla. 5. Kombinatorika, základy statistiky. 6. Posloupnosti a jejich limity, řady. 7. Funkce jedné reálné proměnné: základní pojmy a vlastnosti. 8. Elementární funkce: Mocninná, logaritmická, exponenciální, goniometrické a cyklometrické. 9. Limita a spojitost funkce. 10. Základy diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné: Derivace a její geometrický a fyzikální význam, diferenciál, užití při vyšetřování průběhu funkce. 11. Využití software MATHEMATICA pro vybraná témata - praktické cvičení.

 

Skripta
Obsah, předmluva

(PDF 271 KiB)

Skripta
Matematická logika

(PDF 400 KiB)

Skripta
Množiny, funkce

(PDF 369 KiB)

Skripta
Reálná čísla

(PDF 390 KiB)

Skripta
Komplexní čísla

(PDF 393 KiB)

Skripta
Kombinatorika a statistika

(PDF 343 KiB)

Skripta
Posloupnosti a jejich limity, řady

(PDF 854 KiB)

Skripta
Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy

(PDF 584 KiB)

Skripta
Elementární funkce

(PDF 1,1 MiB)

Skripta
Limita a spojitost funkce

(PDF 614 KiB)

Skripta
Derivace, průběh funkce

(PDF 693 KiB)

Skripta
Literatura

(PDF 267 KiB)