You are hereNanotechnologické praktikum

Nanotechnologické praktikum


Předmět: Nanotechnologické praktikum

Katedra/Zkratka: KEF/NPR

Rok: 2021 2022

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Absolvováním kurzu získají studenti základní praktické zkušenosti s vybranou experimentální technikou, používanou při charakterizaci nanostruktur, a s přípravou základních nanostruktur.

Přehled látky:
1. Skenovací elektronový mikroskop - zobrazování mikro a nanostruktur 2. Energiově disperzní spektroskopie - charakterizace materiálů 3. Příprava a charakterizace nanovrstev - spin coating, plazmové naprašování, napařování 4. Porovnání chemického a plazmového leptání (reaktivního iontového leptání) 5. Elektronová litografie - příprava vzorků pro pozitivní a negativní litografii 6. Elektronová litografie - vyvolání litografií a post-processing 7. Chemická příprava nanočástic stříbra 8. Mikroskopie atomárních sil - zobrazování nanostruktur 9. Fotospektroskopie kvantových teček 10. Nanoindetace