You are hereNanotechnologické praktikum

Nanotechnologické praktikum


Předmět: Nanotechnologické praktikum

Katedra/Zkratka: KEF/NPR

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Absolvováním kurzu získají studenti základní praktické zkušenosti s vybranou experimentální technikou, používanou při charakterizaci nanostruktur, a s přípravou základních nanostruktur.

Přehled látky:
1. Skenovací elektronový mikroskop a jeho základní využití pro zobrazování nanostruktur 2. Energiově disprezní analýza elektronovým svazkem a její využití pro charakterizaci nanomateriálů 3. Mikroskopie atomárních sil jako technika pro zobrazování nanostruktur 4. Elektronová litografie 5. Magnetooptický Kerrův jev pro studium nanovrstev 6. Chemické metody přípravy nanočástic stříbra a jejich charakterizace 7. Termická dekompozice jako metoda syntézy nanočástic 8. Příprava a charakterizace nanovrstev (spin coating, naprašování) 9. Fotospektroskopie kvantových teček 10. Reaktivní iontové leptání