You are hereLaboratorní prezentace aplikačního využití difrakce v biologii

Laboratorní prezentace aplikačního využití difrakce v biologii


Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna prezentace aplikačního využití difrakce v biologii.

Nejprve byly studenti teoreticky seznámeni s aplikací Fresnelovy difrakce na měření pohybu epidermis stonku rostliny, postupem měření, postupem vyhodnocení dat a způsobem souběžného měření elektrických signálů šířících se rostlinou. Poté byl v laboratoři demonstrován unikátní měřicí senzor. Byl objasněn princip jeho činnosti a prezentovány dosažené výsledky měření.

 

Laboratorní prezentace 22.10.2010

Studenti při prezentaci měřicího senzoru.
Studenti při prezentaci měřicího senzoru.