You are hereLaboratorní demonstrace optické difrakce a její využití

Laboratorní demonstrace optické difrakce a její využití


Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická demonstrace v laboratoři optického jevu difrakce a jeho využití.

V první části laboratorní demonstrace byly studentům oživeny teoretické znalosti o optických difrakčních jevech - Fresnelova a Fraunhoferova a způsobu jejich pozorování. V druhé části studenti shlédli demonstrace optické difrakce (Fresnelovy i Fraunhoferovy) na štěrbině, čtvercové, obdélníkové a kruhové apertuře. Poté studenti shlédli praktickou ukázku několika různých difrakčních optických prvků a ověřili si princip reciprocity.

 

Laboratorní demonstrace 27.10.2010

Studenti sledují demonstraci difrakčních optických prvků.
Studenti sledují demonstraci difrakčních optických prvků.

Studenti se seznamují s difrakčními optickými prvky.
Studenti se seznamují s difrakčními optickými prvky.

 

Laboratorní demonstrace 25.11.2011

Studenti se seznamují s Fraunhoferovou difrakcí na štěrbině a principem reciprocity.
Studenti se seznamují s Fraunhoferovou difrakcí na štěrbině a principem reciprocity.