You are hereLaboratorní demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla

Laboratorní demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla


Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla.

Během laboratorní demonstrace byli studenti seznámeni

  • se způsobem ovládání prostorového modulátoru světla,
  • s difrakčními efekty při použití modulátoru s koherentním zářením,
  • s principem činnosti modulátoru v režimu modulace fáze,
  • s principem činnosti modulátoru v režimu modulace amplitudy,
  • s nevýhodou činnosti modulátoru v režimu modulace amplitudy.

Studenti si rovněž připomenuli princip optické difrakce, princip optické Fourierovy transformace.

  

Laboratorní demonstrace 25.3.2011

 

Studenti u optického stolu při demonstraci činnosti SLM.
Studenti u optického stolu při demonstraci činnosti SLM.

Seřízení optické sestavy pro činnost modulátoru v režimu modulace amplitudy.
Seřízení optické sestavy pro činnost modulátoru v režimu modulace amplitudy.

 

Laboratorní demonstrace 24.2.2012

Studenti se seznamují s ovládáním modulátoru.
Studenti se seznamují s ovládáním modulátoru.