You are hereFyzikální praktikum (atomistika)

Fyzikální praktikum (atomistika)


Předmět: Fyzikální praktikum (atomistika)

Katedra/Zkratka: KEF/FP5

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní úlohy z atomové a jaderné fyziky.

Přehled látky:
0. školení bezpečnosti práce v laboratoři 1. Charakteristika Geigerova-Müllerova detektoru 2. Studium elektrono-pozitronové anihilace 3. Porovnání účinnosti scintilačního a Geigerova-Müllerova detektoru záření gama 4. Ověření statistického charakteru přeměnového zákona 5. Interakce gama záření s látkou 6. Absorpce záření alfa v látce 7. Charakteristické rentgenové záření Cu 8. Mikroskopie skenující sondou (SPM) 9. Měření spekter zářičů gama 10. Franck-Hertzův pokus 11. Balmerova serie, Rydbergrova konstanta 12. NMR

Skripta
Skripta

(PDF 725 KiB)

Aktualizace
Aktualizace a errata

(PDF 82 KiB)

Skripta
Vzorový protokol

(PDF 208 KiB)

Doplněk
Millikanův experiment

(PDF 141 KiB)

Doplněk
Pozorování elektronové difrakce

(PDF 725 KiB)

Doplněk
Rentgenová fluorescence a Moselyho zákon

(PDF 133 KiB)

Doplněk
Mikroskopie atomárních sil

(PDF 1,9 MiB)

Doplněk
Frank-Hertzův experiment

(PDF 280 KiB)

Doplněk
Demonstrace NMR

(PDF 1,5 MiB)

Doplněk
Rydbergova a mřížková konstanta, Balmerova série

(PDF 440 KiB)

Doplněk
Charaketristické rentgenové záření Cu

(PDF 158 kiB)

Doplněk
Comptonův rozptyl

(PDF 254 kiB)

Doplněk
Měření poločasu rozpadu 137mBa

(PDF 776 kiB)

 

 

PřílohaVelikost
Gnuplot úvod (ZIP 1MiB)1009.55 KB