You are hereFyzikální praktikum (atomistika)

Fyzikální praktikum (atomistika)


Předmět: Fyzikální praktikum (atomistika)

Katedra/Zkratka: KEF/FP5

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní úlohy z atomové a jaderné fyziky.

Přehled látky:
0. školení bezpečnosti práce v laboratoři 1. Charakteristika Geigerova-Müllerova detektoru 2. Studium elektrono-pozitronové anihilace 3. Porovnání účinnosti scintilačního a Geigerova-Müllerova detektoru záření gama 4. Ověření statistického charakteru přeměnového zákona 5. Interakce gama záření s látkou 6. Absorpce záření alfa v látce 7. Charakteristické rentgenové záření Cu 8. Mikroskopie skenující sondou (SPM) 9. Měření spekter zářičů gama 10. Franck-Hertzův pokus 11. Balmerova serie, Rydbergrova konstanta 12. NMR

Skripta
Skripta

(PDF 725 KiB)

Aktualizace
Aktualizace a errata

(PDF 86 KiB)

Skripta
Vzorový protokol

(PDF 208 KiB)

Doplněk
Millikanův experiment

(PDF 180 KiB)

Doplněk
Pozorování elektronové difrakce

(PDF 725 KiB)

Doplněk
Rentgenová fluorescence a Moselyho zákon

(PDF 133 KiB)

Doplněk
Mikroskopie atomárních sil

(PDF 1,9 MiB)

Doplněk
Frank-Hertzův experiment

(PDF 280 KiB)

Doplněk
Demonstrace NMR

(PDF 1,5 MiB)

Doplněk
Rydbergova a mřížková konstanta, Balmerova série

(PDF 440 KiB)

Doplněk
Charaketristické rentgenové záření Cu

(PDF 158 kiB)

 

 

 

PřílohaVelikost
Gnuplot úvod (ZIP 1MiB)1009.55 KB