You are hereDiplomový seminář z fyziky I

Diplomový seminář z fyziky I


Předmět: Diplomový seminář z fyziky I

Katedra/Zkratka: KEF/DIP1

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.

Přehled látky:
Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.