You are hereDiplomový seminář 3

Diplomový seminář 3


Předmět: Diplomový seminář 3

Katedra/Zkratka: KEF/DIPA3

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.

Přehled látky:
Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.