You are hereDiplomový seminář

Diplomový seminář


Předmět: Diplomový seminář

Katedra/Zkratka: KEF/BDS

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Přehled látky:
Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.