You are hereDipl. seminář z fyziky III + práce

Dipl. seminář z fyziky III + práce


Předmět: Dipl. seminář z fyziky III + práce

Katedra/Zkratka: KEF/DIP3

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce. Prezentace výsledků v rámci semináře.

Přehled látky:
Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce. Prezentace výsledků v rámci semináře.