You are hereDipl. seminář z fyziky II + práce

Dipl. seminář z fyziky II + práce


Předmět: Dipl. seminář z fyziky II + práce

Katedra/Zkratka: KEF/DIP2

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Experimentální řešení zvolené problematiky.

Přehled látky:
Experimentální řešení zvolené problematiky.