You are hereBakalářský seminář a práce 2

Bakalářský seminář a práce 2


Předmět: Bakalářský seminář a práce 2

Katedra/Zkratka: KEF/BAF2

Rok: 2020

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.', 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Vypracování bakalářské práce.

Přehled látky:
Vypracování bakalářské práce. http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf Pro studnety učitelského studia http://exfyz.upol.cz/didaktika/dp.html