You are hereStudium / (Předměty KEF a SLO)

(Předměty KEF a SLO)

  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Fyzika povrchů sticky icon

Předmět: Fyzika povrchů

Katedra/Zkratka: KEF/FPOV

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními metodami studia fyzikálních vlastností povrchů materiálů. Studenti jsou též seznámeni s experimentálními technikami pro charakterizaci povrchů.

Přehled látky:
1. Ideální a reálný povrch pevné látky. Krystalická struktura, čistota, získávání atomárně čistých povrchů, adsorpce, desorpce, elektronová struktura povrchů, typy vazeb, elektronegativita. 2. Výstupní práce. Teorie, závislost na druhu látky a vnějších vlivech, měření a praktický význam výstupní práce. 3. Vliv tepla. Termoelektronová a termoiontová emise, povrchová ionizace. 4. Dopad elektromagnetického záření. Fotoelektronová emise, základy fotoemisní spektroskopie. 5. Dopad elektronů. Sekundární elektron-elektronová emise, elektronově indukovaná desorpce, pružný odraz a difrakce elektronů, nepružná interakce elektronů s povrchem, základy elektronové spektroskopie. 6. Vibrační excitace na povrchu pevné látky 7. Metody studia povrchů pevných látek Mikroskopie (AFM, STM, UHV STM), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů, BET fyzisorpce, chemisorpce, difrakce nízkoenergetických elektronů (LEED), povrchová RTG difrakce (SXRD), hmotnostní spektroskopie sekundárních částic (SIMS) 8. Fyzika povrchu nanoobjektů, vybrané aplikace povrchových nanostruktur (fotokatalýza štěpení vody)

 

PrednáškaPřednáška (PDF 16 MiB)

Elektřina a magnetismus sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaNávod do praktik (PDF 2,3 MiB)

Otázky ke zkoušce(DOC 44 kiB)

Fyzika 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available

PřednáškaElektřina a magnetismus (PDF 1,4 MiB)

PřednáškaAtomová a jaderná fyzika (PDF 814 kiB)

Základy nanotechnologií pro učitele sticky icon

Info nedostupné/Not available

Přednášky

Přednášky probíhají současně s předmětem KEF/ZANA1.

 

Základy nanotechnologií 2 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Základy nanotechnologií 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Nanotechnologické praktikum sticky icon

Info nedostupné/Not available

Pokusy s jednoduchými pomůckami sticky icon

Info nedostupné/Not available

Seminář z aplikace nanotechnologií sticky icon

Info nedostupné/Not available

Dipl. seminář z fyziky III + práce sticky icon

Info nedostupné/Not available