You are herePočítačová fyzika: Návrh témat závěrečných prací

Počítačová fyzika: Návrh témat závěrečných prací


  • Charakterizace parametrů EM-CCD kamery.
  • Počítačové modelování nelineárních vlastností dielektrických a metalodielektrických tenkých vrstev.
  • Měření vlastností fotonových párů generovaných v nelineárních materiálech.
  • Vývoj software pro akvizici dat ze spektrometru HR-4000
  • Vývoj software pro akvizici dat a řízení autokorelátoru Pulsescope
  • Vývoj software pro řízení experimentu a preprocessing dat s využitím kamer s jednofotonovou citlivostí
  • Návrh difrakčních masek pro zaostřování optických soustav a vývoj softwaru pro jejich výrobu pomocí laserového řezání.