You are hereStudium / Studijní obory / Nanotechnologie / (Nanotechnologie)

(Nanotechnologie)


Skrytá sekce pro články ze sekce Nanotechnologie, které se nemají zobrazit ve výpisu, ale přes popisku.

Doktorské studium

Studijní obor Nanotechnologie zatím nemá samostatné doktorské studium. Ale tématice nanotechnologií je možné se věnovat v rámci doktorského studia Aplikované fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

Bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student: