You are hereVšeobecné / Výstupy klíčových aktivit

Výstupy klíčových aktivit


V níže uvedeném soupisu naleznete textové výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky.
Klíčová aktivita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie (přednáška, PDF 57 MiB)

Úvod do moderních technologií 1

Předmět: Úvod do moderních technologií 1

Katedra/Zkratka: SLO/UMT1

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Seznámit studenty s vlastnostmi materiálů a metodách jejich zkoušení. Praktické seznámení s metodami přípravy metalografických vzorků. Objasnit principy tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Představit tradiční i moderní technologie odlévání, tváření, obrábění, dělení a spojování materiálů. Realizace exkurze na pracoviště využívající moderní technologie výroby či zpracování technických materiálů.

Přehled látky:
Materiálové zkušebnictví - mechanické vlastností materiálů - technologické vlastnosti materiálů - vnitřní vady materiálů - nanoindentace Degradační procesy v materiálech Základy metalografie - příprava vzorků - hodnocení vzorků Technologie obrábění - třískové obrábění ( soustružení ) - mnohabřitové obrábění ( broušení ) Metalurgie ve strojírenství - výroba odlitků - technologie tváření (za tepla, za studena ) - tepelné zpracování kovů - chemicko-tepelné zpracování kovů Dělení materiálů - klasifikace metod Spojování materiálů - typy mechanických spojů - tepelné metody ( svařování, pájení ) - lepení Technologické aplikace laserů Exkurze

Přehled metod svařování (přednáška, PDF 4 MiB)

Právo

Učební texty z oblasti práva pro studenty fyzikálních oborů:

Ekonomie a ekonomika

Učební texty z oblasti ekonomie a ekonomiky pro studenty fyzikálních oborů:

Management a marketing

Učební texty z oblasti managementu a marketingu pro studenty fyzikálních oborů:

Měření plochy povrchu pevných látek a určování jejich porozity metodou sorpce plynu

Učební text má sloužit jako obecný úvod do problematiky měření plochy povrchu pevných látek pomocí sorpce plynu. Jde převážně o souhrn základních poznatků z několika zdrojů uvedených v literatuře.

Přednášky pro studenty MVŠO

Texty k přednáškám, které byly určeny studentům Moravské vysoké školy.

Aplikované nanotechnologie 1

Předmět: Aplikované nanotechnologie 1

Katedra/Zkratka: KEF/APNA1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznamuje studenty s aplikací fyzikálních poznatků v oblasti nanosvěta. Obsahově navazuje na "Fyzikální základy nanotechnologií I" a po jeho absolvování by student měl být seznámen se způsobem, jakým se nanostruktury vytvářejí a jakými metodami se charakterizují jejich vlastnosti.

Přehled látky:
* Mikroskopické metody pro nanoměřítko * * Mikroskopie atomárních sil (AM-AFM, FM-AFM, příprava nanovzorků), TERS * * Elektronová mikroskopie (SEM, TEM), příprava nanovzorků * * Elektronová tomografie * Metody tvorby nanostruktur * * Základy tvorby nanostruktur * * Litografie (princip, rezisty, subtraktivní a aditivní techniky) * * Tvorba vrstev (napařování, naprašování, CVD, MBE) * * Litografie elektronovým a iontovým svazkem * * Softlitografické techniky (nanoimprint, mikrokontaktní tisk) * * Samouspořádání a samouspořádané monovrstvy, depozice molekulárních filmů * * Nanolitografie skenující sondou (atomární, elektrické, silové a další techniky) * * DNA nanokonstrukce * Nanočástice * * Definice a základní vlastnosti nanočástic * * Příprava nanočástic (tvar nanočástic, fyzikální a chemické metody), stabilizace * * Aplikace nanočástic (katalýza, optické a magnetické vlastnosti, bioaplikace) * * Ferofluidy a koloidní krystaly * Nanodráty - definice, výroba a aplikace * Uhlíkové nanostruktury * * Fulereny (příprava a vlastnosti), fulerity, fuleridy * * Grafen * * Nanotrubičky, výroba, vlastnosti, aplikace * Další nanosystémy * * Dendrimery, supramolekuly, blokové polymery * * Micely, nanovlákna * Manipulace s nanoobjekty * * Manipulace pomocí SPM a FIB * * Optická a magnetická pinzeta * * Nanomanipulátory * * Mikronástroje * Biomimetika * Počítačové simulace nanostruktur * Nanofotonika

Aplikované nanotechnologie 2

Předmět: Aplikované nanotechnologie 2

Katedra/Zkratka: KEF/APNA2

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Předmět navazuje na přednášku "Aplikovaná nanotechnologie I" a rozšiřuje ji ve směru základních aplikací nanostruktur v podobě nanozařízení. Důležitou částí předmětu je také aplikace metrologických principů při měření délky v oblasti nanometrů, tj. nanometrologie.

Přehled látky:
* Nanoelektronika * * Omezení současné elektroniky * * Adaptace pro nanosystémy * * Odolná úložiště, speciální hradla * * Bioinspirace, DNA počítače * * Molekulární elektronika * * Rezonanční tunelovací prvky * * Optoelektronika s kvantovými prvky * * Kvantové celulární automaty * * Jednoelektronová zařízení * * Supravodivá elektronika * * Moderní paměti * Mikrosystémové technologie * * Definice, technologie a materiály * * MEMS senzory * * Optické MEMS * * Radiofrekvenční MEMS * * Mikronosník * * Pohybové prvky * * Mikrofluidika * Nanoelektromechanické systémy * * Definice a rozdíly oproti MEMS * * Příklady NEMS * Molekulární stroje * * Supramolekulární chemie * * Spontánní pohyby * * Jednoduché nástroje a přirozené motory * Nanometrologie * * Měření v nanosvětě * * Mikronosník jako měřicí MEMS * * Spektroskopie sil * * Problematika délkové nanometrologie