You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Aplikované nanotechnologie 1

Info nedostupné/Not available

Aplikované nanotechnologie 2

Info nedostupné/Not available

Experimentální metody biofyziky 1

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta rtg (PDF 1,6 MiB)

Fyzika I (el., mag., optika)

Info nedostupné/Not available

 

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.

Otázky ke zkoušce ELMEA, EM

  1. a) generátory měřicích signálů
    b) základní elektronické obvody (dělič napětí, základní zapojení OZ, usměrňovače)
  2. a) měřicí usměrňovače (převodníky na hodnotu střední, efektivní a rozkmitu)
    b) etalony odporu, kapacity a frekvence
  3. a) měření ss napětí pomocí modulačních voltmetrů, paralelní, aproximační a integrační číslicové voltmetry
    b) fázoměry