You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Teorie signálů a informace 1

Předmět: Teorie signálů a informace 1

Katedra/Zkratka: KEF/TSII1

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit s hlavními teoretickými aspekty přenosu a zpracování signálů. Je kladen důraz na pochopení Fourierovy transformace jako nástroje pro popis signálů ve spektrální oblasti.

Přehled látky:
1. Vymezení signálů, teorie signálů a přenosových soustav. 2. a 3. Fourierova analýza determinovaných signálů a impulsů a její praktické provádění. 4. Konvoluce a Fourierovo spektrum. 5. Laplaceova a Hilbertova transformace. 6. Korelace determinovaných signálů. 7. Vlastnosti lineárních a nelineárních přenosových soustav. 8. Charakteristické funkce a veličiny náhodných procesů a jejich realizací. 9. Výkonová spektra náhodných procesů a jejich realizací. 10. Přenos náhodného signálu lineární soustavou. 11. Vliv šumu na signál. 12. Číslicové signály a jejich přenos. 13. Číslicové přenosové soustavy, jejich chybovost a modelování.

 

PřednáškaPřednáška (PDF 2,1 MiB)

Aplikované nanotechnologie 1

Info nedostupné/Not available

Aplikované nanotechnologie 2

Info nedostupné/Not available

Experimentální metody biofyziky 1

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta rtg (PDF 1,6 MiB)

Fyzika I (el., mag., optika)

Info nedostupné/Not available

 

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.

Otázky ke zkoušce ELMEA, EM

  1. a) generátory měřicích signálů
    b) základní elektronické obvody (dělič napětí, základní zapojení OZ, usměrňovače)
  2. a) měřicí usměrňovače (převodníky na hodnotu střední, efektivní a rozkmitu)
    b) etalony odporu, kapacity a frekvence
  3. a) měření ss napětí pomocí modulačních voltmetrů, paralelní, aproximační a integrační číslicové voltmetry
    b) fázoměry