You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Dipl. seminář z fyziky II + práce sticky icon

Předmět: Dipl. seminář z fyziky II + práce

Katedra/Zkratka: KEF/DIP2

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Experimentální řešení zvolené problematiky.

Přehled látky:
Experimentální řešení zvolené problematiky.

Diplomový seminář z fyziky I sticky icon

Předmět: Diplomový seminář z fyziky I

Katedra/Zkratka: KEF/DIP1

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.

Přehled látky:
Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.

Bakalářský seminář a práce 2 sticky icon

Předmět: Bakalářský seminář a práce 2

Katedra/Zkratka: KEF/BAF2

Rok: 2019

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.', 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Vypracování bakalářské práce.

Přehled látky:
Vypracování bakalářské práce. http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf Pro studnety učitelského studia http://exfyz.upol.cz/didaktika/dp.html

Bakalářský seminář a práce 1 sticky icon

Předmět: Bakalářský seminář a práce 1

Katedra/Zkratka: KEF/BAF1

Rok: 2019

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.', 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Metody vědecké práce. Práce na daném tématu.

Přehled látky:
Metody vědecké práce. Objektivní nastavení práce dle vybraného tématu. Práce s literaturou, citace a vyhledávání literatury. Struktura bakalářské práce. Seznam standardů pro psaní odborného textu. Studenti pravidelně podávat zprávy o postupu jejich vlastní bakalářské práce na dané téma. Obor Nanotechnologie: S požadavky na bakalářské práce budou studenti seznámeni během úvodních seminářů. Základní pokyny lze nalézt na http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf Pro studnety učitelského studia: http://exfyz.upol.cz/didaktika/dp.html

Informatika 1 sticky icon

Předmět: Informatika 1 (Struktura počítačů)

Katedra/Zkratka: KEF/INF1

Rok: 2019

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Zobrazení informace v počítačových systémech. Základní logické členy a obvody ve výpočetní technice .Operační systémy .

Přehled látky:
1. Zobrazení informace v počítačových systémech. Číselné soustavy, polyadické soustavy, základní kódy význam kódů používané ve výpočetní technice. (hexadecimální (8421), BCD, Grayův kód, kódy p z n, kontrolní kódy), zabezpečení informace ve výpočetních systémech (parita, bezpečnostní - Hammingovy kódy). Kódování znaků a uložení v pamětích počítače 2. Základy matematické logiky z pohledu tvorby log. sítí. (Booleova algebra, minimalizace normální formy, Karnaughova metoda) zjednodušování logických funkcí, úplný systém logických funkcí, logické operátory 3. Základní logické členy a obvody ve výpočetní technice (klopné obvody kombinační, sekvenční klopné obvody, registry, kodéry, dekodéry, komparátory, registry, čítače multiplexory, 4. Základní aritmetické a logické binární operace (sčítání, odečítání, násobení a dělení v počítačových systémech), funkce řadiče. (paralelní, sériová sčítačka). 5. Paměti počítače, (operační paměť, polovodičové paměti, typy, použití v mikropočítačích). Vnější paměti počítače, typy, použití. (magnetické paměti, optické paměti, disková pole, zálohovací zařízení) princip ukládání dat na médium. 6. Způsoby spolupráce částí počítače. Externí, interní sběrnice mikropočítače, rozdělení podle funkce, charakteristika. 7. Obecný princip funkce počítače (Von Neumannova architektura), základní části mikropočítače, grafický adapter, klávesnice, standardní vst/výst. rozhraní, BIOS ? Setup). Schéma univerzálního mikroprocesoru, soubor instrukcí, rozdělení mikroprocesorů 8. V/V rozhraní - periferie (monitor, klávesnice, myš, tablet, světelné pero, scanner, tiskárny, plotry), způsob vytváření znaků, rozdělení podle funkce, typy a principy činnosti, rozdělení podle konstrukce. 9. AD/DA převodníky jako periferní zařízení počítačů (paralelní, s postupnou aproximací, s dvojitým pilovým průběhem a integračním obvodem). 10. Počítačové sítě, síťové technické prostředky, topologie, propojování lokálních sítí

Modelování a simulace sticky icon

Předmět: Modelování a simulace

Katedra/Zkratka: KEF/MOSI

Rok: 2019

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Náplní předmětu jsou metody a prostředky modelování a simulace reálných nebo navrhovaných spojitých i číslicových systémů na analogových a číslicových počítačích zaměřené pro oblast aplikované fyziky.

Přehled látky:
1. Úvod - pojmy (identifikace, simulace) 2. Experiment (plánování, individualita, variabilita, verifikace, experimentální chyby) 3. Systém (vstupy, výstupy, stav, stavové veličiny, zpětné vazby) 4. Matematicky model (derivace, integrace, zpoždění) 5. Modelování systémů na počítačích (abstraktní, simulační model) 6. Základní pojmy z teorie systémů (prvek, charakteristika, klasifikace, spojitost, diskrétnost) 7. Základní princip analogového modelování (analogové zobrazení, základní lineární operační prvky a jednotky, řešení nejjednodušších diferenciálních rovnic) 8. Číslicový počítač (numerická integrace, Eulerova metoda, přesnost numerického řešení) 9. Modelování náhodných jevů (metody generování náhodných veličin, charakteristiky) 10. Základní pojmy a techniky při modelování a simulaci číslicových systémů (diagnostika logických obvodů, modelování poruch). 11. Příklad počítačového modelu neuronové sítě typu "zpětného šíření" (back-propagation)

Diplomový seminář 3 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Diplomový seminář 2 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Diplomový seminář sticky icon

Předmět: Diplomový seminář

Katedra/Zkratka: KEF/BDS

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Přehled látky:
Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Diplomový seminář 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available