You are hereStudium / Pro studenty / Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací


Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky nabízejí řadu témat závěrečných prací pro všechny obory a stupně studia fyziky na Přírodovědecké fakultě.
(Najetím myší na tlačítko v následující tabulce se zobrazí bublinová nápověda, kliknutím na vybrané tlačítko se přenesete do příslušného článku.)

Aplikovaná fyzika

 

Nanotechnologie

 

Přístrojová fyzika

 

Počítačová fyzika

 

Učitelství fyziky

 

Biofyzikální obory

 

Optické obory

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
  • podrobnosti v příloze
  • kontakt: doc. Pechoušek
 • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
  • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
   In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering

Témata magisterských prací - teoretická kvantová optika

Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení
(Kvantová teorie solitonu se dá založit na exaktních řešeních rovnice pro operátor pole. V tomto rámci se dají přezkoumat metody a pojmy linearizovaného přístupu k popisu kvantového solitonu.)
Školitel: prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Linearized approach to the quantum theory of soliton from the viewpoint of exact solutions

Témata bakalářských prací - experimentální kvantová optika

Manipulace s polarizačním stavem světla a jeho následná analýza

Témata bakalářských prací – neučitelské

Vypsaná témata bakalářských prací