You are hereStudium / Garantované obory studia / Aplikovaná fyzika / (Aplikovaná fyzika)

(Aplikovaná fyzika)


Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • Hella Autotechnik - více informací v přílohách
    • Moderní metody osvětlovacích soustav v automobilovém průmyslu.
    • Vyhodnocení barevných simulací zadních svítilen.
    • Vytvoření metodiky pro posouzení homogenity světla zadních svítilen.