You are herePracoviště / Společná laboratoř optiky / SLO - kvantová a nelineární optika

SLO - kvantová a nelineární optika


V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:
 • Měření statistiky počtu fotonů kvantových polí;
 • Navazování optických svazků s definovaným orbitálním momentem hybnosti do vláken
 • Klonování neznámých fotonových stavů;
 • Kódování informace do jedno-fotonových stavů světla;
 • Studium vlastností down-konvertovaných fotonových párů;
 • Studium neklasického chování nelineárního optického vlnovodu;
 • Analýza slabých fotonových polí s využitím pulsní homodynní detekce;
 • Aplikace kvantové informatiky na bezpečnost PKI;
Obecně se práce této skupiny dotýká následující problematiky:
 • Generace a výzkum kvantových a nelineárních jevů neklasických záření a optických polí;
 • Sub-Poissonova statistika fotonů, fluktuace stlačeného vakua a aplikace v měření kvantové fáze;
 • Kvantová kryptografie;
 • Kerrův jev, čtyřvlnové směšování;
 • Nelineární jevy v optických vláknech;
 • Nelineární optická fázová konjugace;
 • Nedifraktivní šíření svazků;
 • Numerické metody v matematické optice;
 • Simulace dynamiky laserů;
 • Návrh speciálních zdrojů světla.
Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Sbírka úloh z kvantové a nelineární optiky

V rámci projektu FRVŠ G6 741/2011 vznikla sada tří praktických úloh z kvantové a nelinerání optiky. Studenti se tak mohou formou cvičení seznámit s experimentálními základy kvantového zpracování informace s fotonovými páry. Jako podpůrný dokument jim slouží sbírka úloh doplněná vzorovými řešeními.

Pozvánka na přednášku Mirror phase-covariant cloning

Společná laboratoř optiky skupina kvantové a nelineární optiky si vás dovoluje pozvat na přednášku

Mirror phase-covariant cloning,

kterou přednese Karol Bartkiewicz, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznan, Polsko, dne 14. září 2011 ve 13:00
v zasedací místnosti SLO.

SLO: Skupina kvantové optiky

Výzkumná skupina zaměřená na experimenty v oblasti kvantové optiky byla ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR (dále SLO) založena v roce 1995. Od té doby členové skupiny vybudovali laboratoře fotonové optiky, které tvoří experimentální protějšek k teoretičtěji zaměřeným kvantově-optickým výzkumům Katedry optiky.
 

Studenti se zapojují do výzkumu

Již od bakalářského stupně se studenti mohou zapojit do výzkumu prováděného na našich pracovištích. Nejnovějším příkladem je dne 7. června 2011 úspěšně obhájená bakalářská práce slečny Sandry Drusové, která pod vedením Dr. Černoch sestavila zdroj kvantově provázaných párů fotonů. Tento zdroj bude sloužit pro další experimenty v oblasti kvantového zpracování informace.

Účast na konferenci CEWQO 2011

Skupina olomouckých kvantových optiků se účastnila konference CEWQO 2011, která se konala 30.5-3.5 v Madridu. Na této konferenci přednesli výsledky své práce a diskutovali s ostatními kolegy z oboru.

Olomoučtí optici prezentovali svou práci na konferenci ICSSUR & FF 2011

Členové skupiny kvantové a nelineární optiky prezentovali výsledky své teoretické i experimentální práce na mezinárodní konferenci ICSSUR & FF 2011, která se konala ve dnech 2.-6. května 2011 v Brazilském Foz de Iguacu.

V laboratoři SLO vzniklo unikátní kvantové hradlo

Skupina kvantové a nelineární optiky ze Společné laboratoře optiky dosáhla významného úspěchu, když experimentálně sestavila plně optimalizované a laditelné kvantové hradlo C-PHASE pro dva fotony.

Vydavatelství časopisu Nature ocenilo olomoucké optiky

Mimořádného úspěchu dosáhli pracovníci Společné laboratoře optiky, když byl jejich nedávno publikovaný výzkum zařazen editory časopisu Nature mezi desítku nejzajímavějších objevů v moderní optice za první čtvrtletí roku 2010. Zmiňovaný výzkum experimentálně ukazuje, jak je možné velice efektivním způsobem připravit speciální dvoufotonové stavy světla (známé jako Knill-Laflamme-Milburnovy stavy).

Exkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky

V rámci exkurzí do Společné laboratoře optiky UP Olomouc a FzÚ AV ČR mají studenti středních škol možnost seznámit se s moderním vybavením a nahlédnout pod pokličku současného výzkumu a vývoje v nejrůznějších opticko-fyzikálních disciplínách. Délku exkurze lze přizpůsobit potřebám dané skupiny studentů a jejich vyučujících. Doporučujeme však rezervovat si cca 3 až 4 hodiny, aby bylo možné představit vám z každé naší laboratoře to nejlepší, protože náš výzkum zahrnuje velice široký záběr. Během exkurzí prezentujeme několik laboratoří.

Starší informace o Skupině kvantové a nelineární optiky

Články informující o činnosti Skupiny kvantové a nelineární optiky v minulosti najdete na STARÉM WEBU SLO.