You are hereMagisterské studium

Magisterské studium


Magisterské studium dále rozvíjí odborné znalosti studentů, především ve fyzikálně-technických oblastech a opět je rozloženo do několika směrů. Směr elektronických měřicích systémů pokračuje přednáškami a praktiky z elektronických měření a doporučenými přednáškami z číslicových měřicích systémů a teorie informace a zpracování signálů. Paralelně běží směr metrologie, v rámci kterého se student věnuje speciální metrologii, teorii měření, podobnosti a modelování a experimentálním měřicím technikám. Nově se zavádí třetí směr nanotechnologií, v rámci kterého se seznamuje s jejich fyzikálními základy, s aplikacemi a charakterizačními technikami. Další předměty si student volí dle svého zájmu, opět z oblasti fyziky, metrologie, měření nebo vysloveně specializované přednášky (např. Mössbauerova spektroskopie nebo Fyzika vysokých energií).

Během obou let magisterského studia pracuje student na své magisterské práci, nejčastěji v Centru výzkumu nanotechnologií nebo ve Společné laboratoři optiky.


Státní závěrečné zkoušky

Po absolvování studia (splnění podmínek daných kreditním systémem) a obhájení magisterské diplomové práce studenti vykonávají závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Experimentální technika a měřicí metody
  • Nanotechnologie
  • Teorie signálů a informace
  • Teorie měření a experimentu a metrologie

Po úspěšném složení zkoušek je jim udělen titul magistr (Mgr.).

Kam dál

Po magisterském studiu mohou vybraní studenti nastoupit do doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika.