You are hereDoporučené schéma studia Aplikované fyziky

Doporučené schéma studia Aplikované fyziky


Všechny stupně studia Aplikované fyziky probíhají v kreditovém systému, což znamená, že si student může vybírat z řady přednášek podle svého zájmu, pouze musí splnit podmínky na minimální počty kreditů. S ohledem na návaznosti mezi předměty, vyšší stupně studia a také státní zkoušky je však vhodné absolvovat některé volitelné předměty.

Abychom studentům tvorbu studijního plánu usnadnili, uvádíme níže doporučené schéma studia. Toto schéma není povinné, ale je vhodné se ho přidržovat. Nejsou v něm uváděny povinné předměty a cizí jazyky. Zásadně nedoporučujeme sestavování plánů jen na minimální nutný počet kreditů!

Bakalářské studium

1. ročník

 •  Volitelné předměty
  • Úvod do fyzikálních měření KEF/UFM
  • Programování pro aplikovanou fyziku KEF/PPAF
 • Doplňující předměty
  • Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1 KEF/DSF1
  • Doplňkový seminář ke studiu fyziky 2 KEF/DSF2
  • Analytická geometrie KAG/AGN1
  • Informatika 1 KEF/INF1

2. ročník

 •  Volitelné předměty
  • Teorie elektromagnetického pole OPT/ELMN
 • Doplňující předměty
  •  

3. ročník

 •  Volitelné předměty
  • Užitá matematická statistika KMA/MSTA
 • Doplňující předměty
  • Číslicové měřicí systémy KEF/ČMS1
  • Moderní mikroskopické metody KEF/MMM

Magisterské studium

1. ročník

 •  Volitelné předměty
  • Teorie signálů a informace 1 KEF/TSII1
  • Teorie signálů a informace 2 KEF/TSII2
  • Fyzika pevných látek KEF/
 • Doplňující předměty
  • Číslicové měřicí systémy 2 KEF/ČMS2