You are hereStudium / Studijní obory / Aplikovaná fyzika / (Aplikovaná fyzika)

(Aplikovaná fyzika)


Skrytá sekce pro články ze sekce Aplikovaná fyzika, které se nemají zobrazit ve výpisu, ale přes popisku.

Bakalářské studium

Bakalářské studium Aplikované fyziky poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu. Pokud chcete studovat pouze bakalářský stupeň, zvažte studium Přístrojové fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí odborné znalosti studentů, především ve fyzikálně-technických oblastech a opět je rozloženo do několika směrů. Směr elektronických měřicích systémů pokračuje přednáškami a praktiky z elektronických měření a doporučenými přednáškami z číslicových měřicích systémů a teorie informace a zpracování signálů.

Doktorské studium

Doktorské (postgraduální) studium Aplikované fyziky je koncipováno jako samostatné čtyřleté studium s individuálním studijním plánem, které má rozvinout schopnosti studenta v oblasti tvůrčí vědecké práce. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oblastech aplikované fyziky, které jsou vymezeny prezentovaným studijním plánem.