You are hereStudium / Studijní obory / Aplikovaná fyzika

Aplikovaná fyzika


Základní informace, týkající se studijního oboru Aplikovaná fyzika, který nabízí možnost získání fyzikálního vzdělání zaměřeného do technické praxe.
Formy studia O oboru
  Bakalářské studium   Obecné informace
  Magisterské studium   Garantující pracoviště
  Doktorské studium 

Studijní obor Aplikovaná fyzika sticky icon

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Výukové laboratoře

Výuka fyziky nezbytně vyžaduje nabytí značných experimentálních zkušeností, což je nemožné bez laboratorního zázemí. Student proto v průběhu studia absolvuje základní fyzikální praktika ve výukových laboratořích, určených k bližšímu uchopení fyzikálních jevů a seznámení se se základní měřicí technikou.

Doporučené schéma studia Aplikované fyziky

Všechny stupně studia Aplikované fyziky probíhají v kreditovém systému, což znamená, že si student může vybírat z řady přednášek podle svého zájmu, pouze musí splnit podmínky na minimální počty kreditů. S ohledem na návaznosti mezi předměty, vyšší stupně studia a také státní zkoušky je však vhodné absolvovat některé volitelné předměty.

Abychom studentům tvorbu studijního plánu usnadnili, uvádíme níže doporučené schéma studia. Toto schéma není povinné, ale je vhodné se ho přidržovat. Nejsou v něm uváděny povinné předměty a cizí jazyky. Zásadně nedoporučujeme sestavování plánů jen na minimální nutný počet kreditů!