You are hereExkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky

Exkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky


V rámci exkurzí do Společné laboratoře optiky UP Olomouc a FzÚ AV ČR mají studenti středních škol možnost seznámit se s moderním vybavením a nahlédnout pod pokličku současného výzkumu a vývoje v nejrůznějších opticko-fyzikálních disciplínách. Délku exkurze lze přizpůsobit potřebám dané skupiny studentů a jejich vyučujících. Doporučujeme však rezervovat si cca 3 až 4 hodiny, aby bylo možné představit vám z každé naší laboratoře to nejlepší, protože náš výzkum zahrnuje velice široký záběr. Během exkurzí prezentujeme několik laboratoří.

Domluvit si exkurzi je velice jednoduché. Stačí kontaktovat našeho pracovníka Karla Lemra, který s vámi projedná podrobnosti. Vzhledem k tomu, že exkurze částečně naruší běžný provoz laboratoří, doporučujeme domluvit se s dostatečným předstihem a za vhodný termín lze doporučit druhý týden v prosinci nebo poslední dva týdny v červnu, kdy se před prázdninami pozastavuje provoz laboratoří. Exkurze je však možné dohodnout i mimo tyto doporučené termíny. Doporučujeme například sledovat termín dne otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. 

Laboratoř kvantové informace

Optika s využitím jednotlivých fotonů dává možnost dosahovat daleko zajímavějších možností v oblasti zpracování informace, než je tomu u klasické výpočetní techniky. Z tohoto důvody vznikl fyzikální obor nazvaný kvantové zpracování informace, který teoreticky i experimentálně studuje právě tuto oblast. I naše pracoviště provádí výzkum v této vědecké disciplíně a dosahujeme výsledků srovnatelných se světovou špičkou. Naše experimenty, běžně publikované v prestižních fyzikálních časopisech, máte možnost vidět na vlastní oči. Kromě odborné části exkurze má tato laboratoř pro studenty připraveno také několik pokusů, o kterých se studenti na střední škole často učí, ale málokdy je mají možnost vidět na vlastní oči. Jsme schopni představit takové klasické jevy jako například difrakci na kruhovém otvoru, Youngovskou interferenci, optická vlákna, totální odraz nebo školní pokus s optoelektronikou.

 Laboratoř nelineární optiky

Při průchodu velice intenzivního laserového svazku látkou můžeme pozorovat celou řadu zajímavých a za běžných podmínek nepozorovatelných jevů. Tyto jevy tvoří oblast tzv. nelineární optiky. Tou se zabývají pracovníci právě v této laboratoři. Moderní vybavení laboratoře jim dává dobrý základ pro vysokou úroveň prováděných experimentů, které s přehledem konkurují dnešní světové špičce. Studenti během exkurze shlédnou nejmodernější laserové systémy a také jim budou předvedeny základní avšak velice efektní pokusy z oblasti nelineární optiky, se kterými je téměř nemožné se jinde setkat.

 

 

 Laboratoř kohereční optiky 

Tato laboratoř nabízí možnost seznámit se s výzkumem, který je velice dobře uplatnitelný v praktickém životě. Experimenty, které pracovníci této laboratoře provádí, se snaží prostřednictvím optických metod určovat polohu, rychlost nebo velikost nejrůznějších předmětů nedestruktivním způsobem. Díky dobré uplatnitelnosti jimi využívaných metod je tato laboratoř využívána i ke spolupráci na mezioborových projektech např. v oblasti biofyziky rostlin. Tato spolupráce mezi naší laboratoří a ostatními přírodovědnými obory umožňuje dosahovat vysoce ceněných a hlavně velmi originálních výsledků. Studentům středních škol a jejich pedagogům představí pracovníci této laboratoře svoje metody formou velice srozumitelnou a názornou provedením jednoduchého experimentu.

 

Laboratoř laserového řezání a svařování

Toto je jedna z nejoblíbenějších zastávek na trase po našem pracovišti. Studenti se seznámí s tzv. výkonovým laserem, který je schopen řezat nebo svažovat různé kovové předměty. Pracovníci laboratoře představí své technické vybavení a také výsledky výzkumu, které tvoří různé prototypy svařovaných a řezaných ploch. Laboratoř spolupracuje na celé řadě mezinárodních projektů v oblasti laserového řezání a svařování. Odborná činnost této laboratoře má velice blízko k průmyslovému výzkumu a studenti zde získají vhled ho toho, jakým způsobem lze propojit výzkum na akademických pracovištích s konkrétními požadavky průmyslové sféry. Mimo návštěv jednotlivých laboratoří jsou naši vědečtí pracovníci připraveni studentům zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se našeho pracoviště, možností studia nebo fyziky jako takové. Po prohlídce laboratoří tak zpravidla následuje krátká diskuse jejíž obsah určují právě studenti a jejich pedagogové svými dotazy.